"Uvjeti korištenja"

Pristupom ovoj stranici smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumijeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, ne koristite ovu stranicu. Na pristup i korištenje ove internetske stranice primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja internetske stranice (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi RH i W3C organizacije.

Članak 1.

IN-DI d.o.o. (dalje u tekstu: Priređivač) pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup ovoj stranici bez prethodne najave. Vaša je obveza da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja podrazumijevati će da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Članak 2.

Svi materijal (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.), zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji objavljeni na ovoj internetskoj stranici zaštićeni su Zakonom o autorskom i srodnim pravima RH i drugim zakonima i pravilnicima koji uređuju prava intelektualnog vlasništva.

Članak 3.

Korištenje i ispisivanje objavljenih sadržaja na ovoj stranici dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne uporabe korisnika. Korisnicima nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja objavljenih na ovim stranicama bez pisanog dopuštenja Priređivača. Bez pismenog dopuštenja Priređivača nije dozvoljeno upućivanje na ovu stranicu sa stranice trećih osoba.

Članak 4.

Ukoliko nije drukčije navedeno, sva prava glede sadržaja objavljenih na ovoj stranici pripadaju Priređivaču ili njegovim povezanim društavima, odnosno njihovim odgovarajućim registriranim nositeljima. Korištenjem ili pristupom ovoj stranici ne stječete, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada Priređivaču i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

Članak 5.

Priređivač ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost. Vi, a ne Priređivač, snosite sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme od eventualnih kvarova uzrokovanih korištenjem ove stranice. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Priređivač.

Članak 6.

Materijali koji su poslani ili dostupni putem ove internetske stranice nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim. Pružanjem materijala putem internetske stranice ovlašćujete Priređivača i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, obajavjivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. Priređivač nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

Članak 7.

Zabranjeno je objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja kojima se vrijeđaju važeći pravni propisi Republike Hrvatske, posebno lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu Priređivača, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost i slično.

Članak 8.

Priređivač nije u mogućnosti pregledavati materijale i interaktivne sadržaje koji su poslani na ovu stranicu. Usprkos tome, Priređivač pridržava pravo, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, ukloniti materijale i interaktivne sadržaje koje smatra neprihvatljivim iz bilo kojeg razloga.

Članak 9.

Priređivač ima namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici isključivo na područjima za koja je ovlašten na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, Priređivač ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internetskoj stranici suprotno odredbama ovih Uvjeta ili njihova zlouporaba je strogo zabranjena.

Članak 10.

Na ovu internetsku stranicu, te Uvjete korištenja primijenjivati će se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ove internetske stranice suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

 

Poslovnica Pula

 • Divkovićeva 2c, 52100 Pula
 • +385(0)52 223 480
 • +385(0)52 214 946
 • +385(0)52 210 221
 • Pronađi na karti

Poslovnica Rovinj

 • Vrsarska 4, 52210 Rovinj
 • +385(0)52 811 770
 • +385(0)52 638 650
 • +385(0)52 638 652
 • Pronađi na karti

Veleprodaja Vodnjan

 • G.A.Della Zonca 25f, 52215 Vodnjan
 • +385(0)52 535 860
 • +385(0)52 535 866
 • Pronađi na karti

Indi.hr stranice koriste kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Kako bi saznali više o kolačićima posjetite naše uvjete korištenja. Za nastavak pregleda kliknite na gumb "Slažem se".